Angst behandelen

Er zijn verschillende manieren waarop angst of fobieën behandeld kunnen worden. De juiste manier hangt af van de patiënt en de angst waarmee die kampt. Ook de gradatie en frequentie van de angst of angstaanvallen speelt een rol bij de keuze van behandeling. De ene persoon zal gevoeliger zijn voor een bepaalde behandeling dan de andere. Wanneer een behandeling dus weinig effect lijkt te hebben, kan voor een andere manier geopteerd worden. Soms is een combinatie van meerdere therapieën nodig om tot een bevredigend resultaat te komen.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie wordt in kaart gebracht welke symptomen de patiënt ervaart bij angst. Deze symptomen wekken bepaalde gedachten op die de angst in stand houden of versterken. Tijdens de therapie wordt aangeleerd hoe die gedachten bewust kunnen herkend en gewijzigd worden. Wanneer spinnen bijvoorbeeld gevoelens van afkeer oproepen omwille van hun poten, de manier waarop ze kruipen, en dergelijke meer leert de patiënt deze gedachten te veranderen naar bijvoorbeeld gedachten over hoe nuttig spinnen zijn, hoe klein en nietig en ongevaarlijk ze zijn of andere gedachten die geen angst met zich meebrengen.

Confronterende gedragstherapie

Door de patiënt met zijn angsten te confronteren leert hij waarom zijn angsten ongegrond zijn. Wat de patiënt als gevaarlijk beschouwd wordt op deze manier ongevaarlijk. Deze therapie vergt een grote inspanning van de patiënt en heel wat moed gezien de confrontatie in eerste instantie de angst zal versterken. Veel patiënten vinden de therapie zelf ook een reden om angstig van te worden.

Therapie bij een psycholoog

Wanneer gekozen wordt voor therapie bij een psycholoog, kiest men voor een lange weg met een uitkomst die niet zeker is. De psycholoog zal samen met de patiënt proberen te achterhalen waar de angst zijn oorsprong vindt en van daaruit verder werken. Het idee is om de angst bij de bron aan te pakken en dus niet de symptomen zoals ze zich vandaag voordoen. Het moeilijke aan de therapie is dat veel afhangt van de patiënt zelf bij het achterhalen van de oorsprong. Soms wordt de oorzaak van de angst niet gevonden doordat de patiënt zich deze niet meer voor de geest kan halen.

Medicatie

Een laatste optie is het innemen van medicatie die de angstgevoelens onderdrukt. Bij extreme gevallen kan dit zeer goed werken op korte termijn en ervoor zorgen dat de patiënt terug een normaler leven kan leiden. Het nadeel echter is dat het probleem zelf niet wordt aangepakt. Medicatie behandelt de symptomen die bij angst komen kijken, maar niet de angst. In combinatie met een andere therapie kunnen goede resultaten behaald worden, maar medicatie zonder verdere behandeling biedt geen langdurige oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *