Angst voor lange woorden

Het mag dan vreemd klinken, maar de angst voor het begrijpen, uitspreken, lezen of horen van lange woorden bestaat echt en is een reëel probleem voor sommige mensen. Vanzelfsprekend zijn tal van mensen een beetje afkerig wanneer het over lange woorden gaat. Er is de schrik om het woord verkeerd uit te spreken of te schrijven. Maar deze angst is niet groot en heeft geen enkele invloed op het leven van de persoon met afkeer. Bij mensen met langewoordenangst of hippopotomonstrosesquippedaliofobie is deze angst buiten proportie. Zij krijgen angstzweet, klamme handen, hartkloppingen of het gevoel misselijk te worden wanneer zijn aan lange woorden denken. Hun angst is een ware fobie geworden en die is niet zomaar onder controle te krijgen.

Waar komt hippopotomonstrosesquippedaliofobie vandaan?

Net zoals de meeste fobieën is langewoordenangst meestal het gevolg van een gebeurtenis uit het verleden. Dit hoeft niets van betekenis te zijn en geen duidelijk trauma. Het eenvoudigweg fout uitspreken van een lang woord, kan voldoende zijn om de fobie te starten. Wanneer ze dan door de patiënt gevoed wordt, zal ze uitgroeien tot een waar probleem. Natuurlijk zal niet iedereen die een lang woord verkeerd uitspreekt of schrijft automatisch hippopotomonstrosesquippedaliofobie ontwikkelen. Vaak zijn het mensen met een onzekere persoonlijkheid die meer vatbaar zijn dan anderen.

Lange woorden kunnen vermeden worden

Eén van de grote voordelen bij langewoordenangst is dat het probleem bijna volledig vermeden kan worden. Nagenoeg alles kan ook verteld en uitgelegd worden zonder dat het gebruik van lange woorden een noodzaak is. Lange woorden vermijden behoeft dus geen kunst. Helaas is vermijden geen oplossing voor het probleem op lange termijn. Veel beter is trouwens om het probleem te erkennen en de confrontatie aan te gaan. Bewust kiezen voor lange woorden, tot het duidelijk wordt dat lange woorden echt geen probleem vormen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *