Angst voor mensen

De angst voor mensen of mensenvrees is een sociale fobie waarbij men angstig is om in contact met andere mensen te komen. Meestal ligt de basis van de angst bij een gevoel van falen. Iemand met mensenvrees is bang dat mensen hem of haar zullen beoordelen, nastaren, negatief percipiëren, als storend beschouwen en dergelijke meer. Mensenvrees in zware mate kan het leven van een persoon behoorlijk verstoren gezien hij of zij zal neigen om ieder contact met anderen te vermijden. Het gevolg hiervan is dat zaken zoals studeren, een hobby beoefenen, sporten of het behouden van een job moeilijk tot onmogelijk worden. De angst voor mensen komt vaak voort uit een slechte ervaring die als traumatisch wordt ervaren.

Wat doen bij mensenvrees?

Wat men vooral niet mag doen wanneer men aan mensenvrees leidt, is mensen vermijden. Door het gebrek aan sociaal contact zal de angst alleen maar toenemen doordat ze nooit weerlegd kan worden met rationele argumenten. Iemand met mensenvrees die ieder sociaal contact mijdt, zal er steeds meer van overtuigd raken dat zijn vrees gegrond is en mensen hem inderdaad op de ingebeelde manier bekijken en benaderen. Hoe meer deze gedachtegang versterkt wordt, hoe moeilijker het wordt om terug tot een normale situatie te komen waarin interactie mogelijk is.

Mensenvrees is niet vreemd

De angst voor mensen is een veelvoorkomende angst, zij het meestal niet in extreme vormen. Heel wat mensen vinden sociale contacten moeilijk of ongemakkelijk en hebben schrik om beoordeeld te worden door anderen. Zeker contact met een grote groep mensen kan erg angstaanjagend zijn. De meeste mensen echter, hebben deze angst maar in lichte mate. Ze voelen zich ongemakkelijk wanneer ze veelvuldig contact hebben met anderen, zeker in groepsverband, maar ze mijden dit daarom nog niet. Hun angst voor mensen is beperkt en perfect te combineren met een normaal leven. In deze vorm is de angst voor mensen ook geen enkel probleem en moet dus niet per definitie behandeld worden. Wanneer de angst echter erger wordt en vormen aanneemt waarbij hij een invloed gaat spelen op het dagelijkse leven, moet ingegrepen worden. Vaak kan een therapeutische begeleiding voor heel wat verbetering zorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *