Angstneurose

Bij een angstneurose is een sprake van een gegeneraliseerde angststoornis. Dit wil zeggen dat de persoon met de angstneurose gedurig angst heeft voor gebeurtenissen die hem ten dele vallen. Hierdoor staat men onder constante stress en druk, wat op termijn heel moeilijk leefbaar kan worden. Iemand met een angstneurose brengt zijn tijd door met piekeren, zich zorgen maken en angstig zijn. Daarmee gepaard komt vaak een gebrek aan nachtrust kijken en de nodige prikkelbaarheid als gevolg. Leven met een angstneurose is niet eenvoudig en het is aan te raden dat men naar een oplossing zoekt in de vorm van cognitieve therapie of gedragstherapie. Medicatie kan aangewend worden om de ergste symptomen te onderdrukken, maar is ook bij een neurose geen echte oplossing. Er wordt van een angstneurose gesproken wanneer de klachten aanhouden gedurende een periode van zes maanden of langer. Een tijdelijke, korte periode van stress door omstandigheden wordt dus niet als angstneurose aanzien.

Gevolgen van een angstneurose

Doordat een angstneurose heel wat spanning en stress met zich meebrengt, zijn er gevolgen die voortkomen uit de symptomen. Zo zal men minder of slechter slapen, wat kan leiden tot zware vermoeidheid, een gebrek aan alertheid, desinteresse en een slechte concentratie. Daarnaast zijn veel mensen met een angstneurose ook extreem prikkelbaar gezien de stress onophoudelijk aanwezig is en hen hyperalert kan maken. Wanneer dit blijft aanhouden, wordt het moeilijk voor de patiënt om nog op een normale manier deel uit te maken van de maatschappij. De angst is niet controleerbaar en er bestaat dus geen enkel moment van rust meer voor de patiënt.

Behandeling van een angstneurose

Wanneer de symptomen in die mate zwaar zijn dat ze de bovenhand nemen in het leven van de patiënt, zal hier in de eerste plaats aan gewerkt worden door middel van medicatie. De medicatie onderdrukt de angst zodat men een normale nachtrust kan krijgen en zijn gedachten even kan verzetten. Daarnaast wordt cognitieve gedragstherapie toegepast; Hierbij tracht men de angstige gevoelens die iemand krijgt in bepaald situatie om te zetten naar positieve gevoelens, dis veel realistischer zijn. Een combinatie van cognitieve therapie en medicatie heeft in het verleden al vaak bewezen een gunstige invloed te hebben. Vanzelfsprekend hangt veel wel af van de patiënt en zijn openheid of vatbaarheid naar de voorgestelde oplossingen toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *