Depressie

Een depressie is een erkende en zeer echte ziekte die niet altijd even goed begrepen wordt door de omgeving van een depressief persoon. Wie in een depressie terechtkomt, kan geen rationele kijk meer krijgen op het leven en begint alles zeer somber en negatief te ervaren. Vaak begint een depressie met een gevoel van lusteloosheid, vermoeidheid en neerslachtigheid en mondt ze van hieruit verder uit in een totale apathie. Wanneer men in de staat van apathie terecht komt, is het leven een ware verplichting geworden. Niets kan de depressieve persoon nog boeien en de enige reden om nog uit bed te komen, is wanneer men zich hiertoe verplicht voelt door anderen. Een depressief persoon die apathisch is, zal nergens nog genot in vinden, zelfs niet in zaken die vroeger tot euforie konden leiden. Alles staat in functie van ontsnappen uit de zware en negatieve realiteit die men voor zichzelf heeft opgebouwd. Mensen die op dat ogenblik geen omgeving hebben die hen dwingt iets te doen, blijven vaak dag en nacht in bed liggen.

Depressie en zelfmoord

Hoewel een depressie niet per definitie tot zelfmoord leidt, is dit wel een veelvoorkomende oorzaak van zelfdoding. Zolang iemand in een toestand van apathie verkeert, is de kans op zelfmoord klein tot onbestaande, maar wanneer men terug in de mogelijkheid is om zaken zelf aan te pakken, is het oppassen geblazen. Vanaf dat ogenblik zal een depressief persoon voor zichzelf beargumenteren waarom zelfmoord het beste zou zijn voor iedereen. Vanzelfsprekend is deze logica geheel absurd, maar niet door de ogen van de persoon die depressief is.

Uit een depressie geraken

Het is niet eenvoudig om uit een depressie geraken, zeker niet wanneer deze toestand al gedurende langere tijd aanhoudt. Vaak wordt gekozen voor een combinatie van therapie en medicatie. De medicatie kan de negatieve gevoelens en lusteloosheid onderdrukken waardoor de patiënt terug in staat is dingen op te pakken. Vanzelfsprekend biedt de medicatie geen oplossing en kan zij louter de symptomen tijdelijk onderdrukken. Door middel van therapie wordt getracht om samen met de patiënt aan een toekomstbeeld te werken dat positief en motiverend is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *