Enkelvoudige fobie

Een enkelvoudige fobie wordt ook wel eens een specifieke fobie genoemd. Dit is wellicht één van de meest voorkomende fobieën gezien heel wat mensen ermee te kampen hebben. Bij een specifieke of enkelvoudige fobie zijn mensen bang van een welbepaald voorwerp, dier, persoon of situatie. Er is dus geen algemeen gevoel van angst en zolang er geen confrontatie is, zal de persoon met de specifieke fobie zich geheel normaal gedragen. Pas wanneer er een prikkel is in de vorm van het onderwerp van de fobie, treden de symptomen op en is er sprake van een angstreacties.

Het onderwerp van de angst vermijden

Enkele vaak voorkomende enkelvoudige fobieën zijn de angst voor spinnen, muizen of clowns. Mensen die aan deze fobie leiden, zullen meestal trachten om het onderwerp van hun angst vakkundig te vermijden. In de meeste gevallen is dit een effectieve methode gezien ze vrij haalbaar is. Vanzelfsprekend wordt de fobie op geen enkele manier opgelost, maar men heeft er niet te veel last van en is in staat om een normaal leven te leiden. Op het ogenblik dat een confrontatie onafwendbaar is, zal een paniekreactie optreden die zich kan uiten in verstijving, kwaadheid, huilen of hysterische lachbuien. De persoon met de specifieke fobie is zich bewust van de irrationele aard van zijn angst, maar kan deze toch niet onderdrukken.

Behandelen van een specifieke fobie

Wanneer het onderwerp van de fobie makkelijk vermeden kan worden, wordt vaak gekozen om de fobie niet te laten behandelen. Ze heeft slechts een geringe invloed op het leven van de patiënt en een behandeling wordt als onnodig gezien. Is het onderwerp van de fobie echter moeilijk te vermijden, dan is een behandeling toch aan te raden. Indien men bijvoorbeeld angst heeft voor mensen met bruin haar, wordt het erg moeilijk om nog een normaal leven te lijden en is een aangepaste behandeling een noodzakelijkheid. Therapie is in dit geval het meest aangewezen, eventueel gepaard gaande met confrontatie. Hoewel iemand met een specifieke fobie beseft dat zijn angst buitensporig is, zal gewone rationalisering van de angst niet volstaan. Pas wanneer een diepgeworteld besef van de zinloosheid van de angst optreedt, zal de fobie kunnen verdwijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *