Existentiële angst

Existentiële angst is een oerangst die van alle tijden is. Het is namelijk de angst voor ons bestaan zelf., onze eigenlijke existentie. Existentiële angst kent vele vormen die gaan van een lichte angst wanneer men nadenkt over het bestaan van de mens, de aarde, de planeten en dergelijke meer, tot een zeer diepgewortelde angst die met dit onderwerp of de gedachten eraan samengaat. De angst komt vooral tot uiting wanneer men stilstaat bij het feit dat alles eindig is. Hoewel existentiële angst niet exact angst om te sterven is, si het er wel nauw mee verwant.

Het eindige van het bestaan

Voor mensen met existentiële angst is de eindigheid van ons bestaan een ware verschrikking. Het besef dat er grenzen zijn aan onze existentie boezemt hen een enorme angst in die hun leven kan overheersen indien zij deze angst niet onder controle kunnen krijgen of houden. Het eindige betreft hier niet enkel ons fysiek einde, zoals de dood dat is, maar ook een spiritueel einde. Het idee mentaal af te takelen en leeg te eindigen, valt evengoed onder de angst van het eindige. Doordat ons bestaan of onze existentie een natuurlijk deel is van ons leven, is het voor mensen met existentiële angst niet mogelijk om confrontatie te vermijden. De behandeling is dan ook niet zo eenvoudig. Vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen en rationaliseren is zeer moeilijk waar het dit onderwerp betreft.

Leren omgaan met existentiële angst

Ook bij zware existentiële angst kan gebruik gemaakt worden van medicatie om de ergste symptomen onder controle te krijgen. Dankzij medicatie kan de patiënt een zekere vorm van rust terugvinden in zijn leven zodat hij min of meer op een normale manier deel kan uitmaken van de maatschappij. De angst zelf kan onder handen genomen worden met therapie. Vaak zijn jaren therapeutische begeleiding nodig om de angst te verminderen. Het is pas wanneer de patiënt de eindigheid van het bestaan kan aanvaarden zonder hier een negatief gevoel aan te koppelen dat existentiële angst verholpen kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *