Gegeneraliseerde angststoornis

Wanneer men constant angstig is, heeft men te maken met een gegeneraliseerde angststoornis of GAS. Deze stoornis is één van de meest vermoeiende doordat iemand met GAS geen enkel moment van ontspanning of rust kent. Veel andere angststoornissen zijn gerelateerd aan een situatie, voorwerp of persoon waardoor ze met vlagen komen. Bij GAS is alles een reden tot angst en is er dus ook sprake van een constante angst. Wie GAS in sterke mate heeft, zal bijgevolg niet meer in staat zijn om normaal te functioneren. Enerzijds doordat de angst elke situatie zal overheersen, maar anderzijds ook omdat men al snel fysiek zal aftakelen. De gedurige spanning en stress zijn namelijk zeer zwaar om dragen voor het lichaam en dat zal al snel enkele gevolgen met zich meebrengen.

De symptomen van GAS

GAS brengt heel wat symptomen met zich mee waarvan een groot deel een invloed zullen hebben op de gezondheid. Een eerste probleem is de constante spanning waaronder lichaam en geest staan van iemand met GAS. Doordat angst zaken als misselijkheid, hoofdpijn, spierspanningen en nervositeit met zich meebrengt, zal iemand met GAS niet enkel overactief zijn in zijn hoofd, maar ook zijn lichaam al snel te zwaar belasten. Bovendien treedt daarbij een tekort aan nachtrust op met oververmoeidheid en hyperalertheid als gevolg. Daarnaast zal iemand die zeer vermoeid is nog minder in staat zijn om te relativeren of rationeel te denken waardoor het ziektebeeld alleen maar versterkt kan worden. Wanneer deze klachten zich voordoen gedurende een periode van meer dan zes maanden leidt men officieel aan een gegeneraliseerde angststoornis en is het aangeraden om hiervoor in behandeling te gaan.

Is er een remedie?

Net zoals bij de meeste angststoornissen is therapie nog steeds de meest aangewezen behandeling. Helaas werkt dit echter niet voor iedereen even goed of even snel. Of een therapie aanslaat, is afhankelijk van de persoonlijkheid van de patiënt, de therapeut zelf en of de juiste aanpak is gekozen. Medicamenten om een gegeneraliseerde angststoornis op te lossen, zijn er niet, maar er kan wel gekozen worden voor het nemen van kalmerende middelen of antidepressiva ten einde de patiënt wat rust te geven. Ook inslapers kunnen erg effectief zijn om de nachtrust te herstellen. Wanneer de patiënt zijn lichaam al wat kan ontlasten, is de kans groter een positieve reactie op de therapie te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *