Oorzaken van angst

Angst is niemand vreemd. Iedereen heeft wel iets dat hem of haar angstig maakt, alleen neemt dit bij sommige mensen extreme vormen aan waardoor het een invloed krijgt op hun dagdagelijkse leven. Er zijn vijf grote oorzaken die tot angst lijden. Vanzelfsprekend kan het dat bij bepaalde angsten meer dan één oorzaak aan de basis ligt.

Fysieke kwetsbaarheid als oorzaak van angst

Sommige mensen zijn van bij hun geboorte vatbaarder voor angst dan anderen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste zit angst voor een deel in onze genen ingebed. Mensen die een genetische aanleg tot angst hebben, zullen hier veel sneller en vaker mee geconfronteerd worden dan mensen bij wie dit niet het geval is. Een tweede reden is de gevoeligheid van het zenuwstelsel. Bij ongeveer één vijfde van de mensen worden veel feller gereageerd op prikkels dan bij de gemiddelde mens. Deze mensen zullen ook sneller angstig zijn of angstig reageren omdat zij letterlijk gevoeliger zijn voor angstprikkels dan anderen vanuit een biologisch standpunt.

Een trauma als oorzaak van angst

Mensen die een zwaar trauma te verwerken krijgen zullen nadien vaak angstiger zijn dan wat als normaal beschouwd wordt. Dit kan een onbewust trauma zijn zoals een geboortetrauma bij een complexe bevalling, maar ook een bewust trauma zoals een overval met geweld, een bijna doodservaring of een lange periode van ontbering. Mensen die angstig zijn als gevolg van een trauma kunnen voor een waaier aan situaties of gebeurtenissen angst ontwikkelen. Dit zal niet per definitie rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan het trauma dat aan de basis ligt.

Angst aangeleerd

Ook angst kan aangeleerd worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de gezonde angsten die wij aan onze kinderen aanleren. Wij leren hen om angst te kennen in gevaarlijke of bedreigende situaties. Angst voor een hond die door het dolle heen is, angst voor vreemde, ongure figuren, angst voor een gevaarlijke verkeerssituatie. Maar ook negatieve angsten kunnen worden aangeleerd. Wanneer een ouder bijvoorbeeld een panische angst toont bij het zien van spinnen, bestaat de kans dat het kind deze kans ook aanleert door voorbeeld.

Angst door cultuur en media

Iedereen heeft weleens van massahysterie gehoord. Angst door cultuur en media is hiermee te vergelijken. In dit geval wordt de angst ons opgedrongen door externe factoren. Wanneer bijvoorbeeld door een volledige cultuur de angst voor de duivel wordt aangenomen, is de kans groot dat ieder nieuw lid van die groep deze angst ook zal aanvaarden en kennen. Ook de angst voor andere culturen of het onbekende wordt vaak dagelijks opgeroepen door wat men via de televisie te zien en horen krijgt.

Angst door ontkenning of vermijding

Wanneer we geconfronteerd worden met gevoelens, ervaringen of belevingen die we als negatief beschouwen, zullen we deze automatisch proberen te vermijden. Dit ontwijkingsgedrag leidt vaak tot een versterking van onze angsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *