Pathologische angst

Een pathologische angst is een angst die buiten alle proporties is en een normaal leven onmogelijk maakt. Er zijn tal van angsten die onder pathologische angst vallen en ze komen vaker voor dan verwacht zou worden. Bijna 1 op 5 mensen krijgt vroeg of laat met een pathologische angst te maken, maar vaak is dit maar kortstondig waardoor geen officiële diagnose gesteld wordt en een behandeling niet nodig blijkt. Enkele vaak voorkomende soorten angst die tot de pathologische angsten horen zijn stressstoornissen, agorafobie, gegeneraliseerde angststoornissen, obsessieve compulsieve stoornis, posttraumatische stress, fobieën, sociale angsten en angst als gevolg van overmatig alcohol of druggebruik.

Vanwaar komen pathologische angsten?

De meeste pathologische angsten komen voort uit onverwerkte emoties of trauma’s. Soms zijn deze in een ver verleden te vinden, soms in het heden. Om uit te zoeken wat de oorsprong is van een bepaalde angst, moet men de angst eerst analyseren en in kaart brengen. Een angst zal niet altijd even makkelijk terug te leiden zijn naar zijn oorsprong. Vanzelfsprekend loont het wel om dit te doen vermits het resultaat kan leiden tot een bestaan zonder angsten. Eens geweten is waar een angst vandaan komt, kan naar een gepaste behandeling uitgekeken worden.

Het behandelen van pathologische angsten

Hoewel veel mensen in eerste instantie hun angsten proberen op te lossen door erover te praten, blijkt dit in realiteit weinig effectief. Over angsten praten, kan heel wat opluchting met zich meebrengen, maar het biedt geen lange termijn resultaten. Hoewel de initiële opluchting goed zal voelen en bevrijdend, komt de angst met 100% zekerheid terug na verloop van tijd. Ook medicatie kan enkel op korte termijn helpen. Medicatie pakt de symptomen wel aan, maar niet de angsten zelf. Wil men een echte behandeling dan is therapie een mogelijkheid. Dit vergt heel wat meer tijd en moeite, maar wanneer tot de oorsprong van de angst gekomen wordt, is de kans groot dat ze ook verholpen kan worden. Idealiter wordt gezocht naar een therapeut die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van angsten of er op zijn minst een ruime ervaring mee heeft. Afhankelijk van de openheid van de patiënt en zijn ontvankelijkheid ten opzichte van de therapie zal dit meer of minder tijd in beslag nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *