Piekerstoornis

Dat iedereen wel eens gaat piekeren over dingen, mag een feit zijn. Piekeren gebeurt wanneer onze gedachten blijven stilstaan bij iets wat ons zorgen baart. De ene mens is hier meer vatbaar voor dan de andere. Wanneer we piekeren, gaan we ervan uit dat iets verkeerd zal of kan gaan, we overlopen alle mogelijkheden in onze hersenen en proberen een uitweg of oplossing voor het probleem te vinden. Piekeren is een vorm van angst gezien het ons een angstig gevoel geeft. Voor de meeste mensen echter is piekeren iets wat gebeurt op een doods moment of voor het slapengaan. Bij mensen met een piekerstoornis beperkt het piekeren zich niet tot die momenten. Ze piekeren de hele dag door en het gaat zo ver dat het hun leven gaat beheersen. Mensen met een piekerstoornis leven in constante irreële angst.

Vanwaar komt een piekerstoornis?

Er is geen duidelijke oorzaak die aan de basis ligt van een piekerstoornis. Het is wel zo dat mensen die perfectionistisch zijn of onder grote druk staan sneller aan een piekerstoornis zullen lijden dan mensen die makkelijk dingen van zich kunnen afschuiven. Een piekerstoornis ontstaat ook niet van de ene dag op de andere. Meestal begint het met een reëel probleem dat men voor zichzelf niet goed kan plaatsen en waarover dus gepiekerd wordt. Dit neemt na een tijdje extreme vormen aan en er wordt hoe langer hoe meer gepiekerd, ook over irreële problemen. Eens een piekerstoornis aanwezig is bij iemand, is ze niet zo makkelijk te behandelen. Vaak duurt het ook een tijdje voor iemand zelf door heeft aan een piekerstoornis te lijden.

Hoe wordt een piekerstoornis herkend?

Vanzelfsprekend is het duidelijkste symptoom het eindeloos nadenken en piekeren over zaken. Vaak gaat dit gepaard met een slechte nachtrust gezien onze hersenen in actieve toestand niet kunnen slapen. Hierdoor treedt een hyperalertheid op die samengaat met grote vermoeidheid. Iemand met een piekerstoornis zal rusteloos zijn en snel geïrriteerd. Concentratieproblemen volgen al snel in het rijtje kenmerken van de patiënt. Wanneer de piekerstoornis aanhoudt, zal het ook steeds moeilijk worden om nog te functioneren op het werk en binnen zijn privéleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *