Wat is angst

Angst is een reactie van ons lichaam op gevaar. Die reactie is bedoeld om ons ertoe te zetten de juiste actie te ondernemen om het gevaar te ontwijken. In veel gevallen is angst terecht en nuttig. Wanneer we een hond opmerken die ons dreigend aanstaart en gromt, zal angst ervoor zorgen dat we onszelf in veiligheid brengen. Een goede en gezonde reactie op een potentieel gevaarlijke situatie. In andere gevallen echter kan angst zo groot worden dat ze een fobie wordt genoemd. Op dat ogenblik is angst een negatieve speler in ons leven. Een fobie is op zich niet schadelijk, maar wanneer ze teveel invloed krijgt op ons leven, kan ze dat wel worden. Een fobie kan ertoe leiden dat we onze vrienden, familie en job verliezen doordat we te veel bezig zijn met het voorwerp van onze angst.

Positieve en negatieve angsten

Positieve angsten zijn de angsten die een meerwaarde zijn in ons leven. De angst om te sterven brengt de drang om te leven met zich mee en is een zeer positieve angst. Ze weerhoudt er ons van om onnodige risico’s te nemen of zaken te doen die onze dood tot gevolg kunnen hebben. Ze houdt ons alert en vaak ook veilig. Onder negatieve angsten verstaan we die angsten die geen positieve bijdrage hebben aan ons leven. Een zeer grote angst om een gebouw binnen te gaan, drempelvrees, kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het nagenoeg niet meer mogelijk is om sociale contacten te onderhouden met mensen. De angst is irreëel want op het ogenblik dat men ergens zou binnengaan, zal er niets spectaculairs gebeuren, maar voor de patiënt is de angst helaas zeer echt en realistisch. In het geval van drempelvrees zal men, indien de fobie extreme vormen aanneemt, niet meer in de mogelijkheid zijn om gezellig te tafelen in een restaurantje, een glaasje te gaan drinken, een museum te bezoeken, …

Van angst tot fobie

Elke angst die we kennen zou kunnen uitmonden in een fobie. Een fobie is tenslotte een normale angst die uitgegroeid is tot een onoverkomelijk probleem. Mensen met een fobie zijn zich vaak wel bewust over de absurditeit van hun angst, maar vinden toch geen manier om ermee om te gaan. Vaak is therapie de enige oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *