Zelf iets doen tegen angst

Om zelf iets te doen tegen angst is het essentieel zich eerst bewust te zijn van zijn angsten en deze binnen een groter kader te leren plaatsen. Wie beseft dat zijn angst voor spinnen absurd is, zal de angst niet per definitie kwijt raken, maar is wel op de goede weg. De angst wordt namelijk geanalyseerd en rationeel beoordeeld.

Kennis van zijn angsten

Bij elke angst die men heeft, is een erkenning van de angst nodig om een oplossing te kunnen vinden. In de eerste plaats moet de angst dus herkend en aanvaard worden als feit. Angst is een menselijk gegeven en er is dus geen enkele reden om er beschaamd over te zijn. Wanneer men zich bewust is van het feit dat men angsten heeft, is het eveneens nodig om er een waarde aan te geven. Een heleboel angsten zijn klein en onbelangrijk en behoeven dus ook geen oplossing. Ze verdwijnen van zodra de situatie wijzigt en hebben geen echte impact op ons leven of onze levenskwaliteit. Angsten die deze grens echter overschrijden zouden wel bewust aangepakt moeten worden. Wanneer we weten hoe sterk onze angst is, kunnen we naar een oplossing zoeken die aangepast is aan het probleem.

Zichzelf confronteren

Wanneer een angst groter is dan gemiddeld, maar nog niet in die mate groot dat ze allesoverheersend wordt, loont het om zichzelf met de angst te confronteren. Idealiter wordt dit in een omgeving gedaan waar men zich goed en veilig voelt. Doordat de omgeving als een buffer kan fungeren zal de angst vaak al wat afgezwakt worden. Eens de confrontatie plaats vindt, is het belangrijk om de angst te omschrijven en rationaliseren. Vaak is de angst ongegrond of komt ze voort uit een verkeerd beeld van de realiteit. Wanneer bij een confrontatie echter op een rustige manier over de angst gedacht kan worden, kan dit beeld verschuiven waardoor de angst zal afnemen. Meestal is er meer dan één confrontatie nodig om volledig verlost te worden van de angst.

Informeren

Een andere mogelijkheid om angst te verminderen is zichzelf te informeren. Soms is angst het gevolg van onwetendheid en is er niet meer nodig dan kennis om de angst volledig weg te cijferen. Wie angst kent omdat iets geheel onbekend is en daardoor angstaanjagend, doet er goed aan om boeken, artikels, teksten, … over zijn angsten te lezen tot er een duidelijk beeld gevormd kan worden. Vaak zal de nieuw verworven kennis aantonen dat de angst ongegrond is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *